budynek
7
2,2
4,1
3.2
5
DSC_0067 (2)
6
DSC_0101 (3)
DSC_0009 (2)
11
8
9
10

ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
Tel.: (22) 646 50 16
Tel./Fax: (22) 845 05 77
ps393@eduwarszawa.pl

Aktualności

Czytanie na dywanie...
9 maja 2024

W kwietniu w ramach naszej przedszkolej akcji "Czytanie na dywanie" odwiedzili nas rodzice: grupę różową Tata Franka, a grupę ...

"Dzień Ziemi" w ...
9 maja 2024

W kwietniu, w naszym przedszkolu, obchodziliśmy Dzień Ziemi. Wybraliśmy się do parku, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach ...

Linki

 

Informacje ogólne

Drodzy Rodzice prosimy o zapoznanie się z Polityką Ochrony Dzieci w Przedszkolu Specjalnym nr 393
 
 
 
Rekrutacja do Przedszkola Specjalnego Nr 393 odbywa się poprzez osobiste złożenie dokumentów w wersji papierowej
(kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności
oraz Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola) lub drogą e-mailową: ps393@eduwarszawa.pl 
 
Przedszkole prowadzi rekrutację przez cały rok szkolny. Przyjmuje dzieci w zależności od dostępności wolnych miejsc w grupie przedszkolnej, do której dziecko mogłoby być przyjęte. Szczególnym okresem zgłaszania dzieci do przedszkola jest czas rekrutacji określany corocznie w harmonogramie przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.
 
Prosimy o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI na najbliższy  rok szkolny 2024/2025,
który znajduje się w załączniku poniżej.
 
 
 
 
 
WAŻNE
 
Dzień Otwarty dla kandydatów do klasy pierwszej w Szkole Specjalnej Podstawowej nr 243 im. Eunice Kennedy Shriver w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie
odbędzie się w dniu 17.02.2024 r. w godzinach 11.00 -12.30.
 
             Celem spotkania jest przybliżenie rodzicom specyfiki nauczania i wychowania uczniów w szkole specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym a także zaznajomienie dzieci ze szkołą oraz nauczycielami.
 
 
Dyżur wakacyjny
 
 Informacja o dyżurach wakacyjnych przedszkoli specjalnych i szkół podstawowych specjalnych z oddziałami przedszkolnymi:
 
 
 
 
Wykaz placówek:
 
Do pobrania
 
Karta zgłoszenia:
 
Do pobrania
 
 
 
 

Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dotycząca orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Do szkoły specjalnej mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie, którzy mają aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dalej: orzeczenie).

Takie orzeczenia wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna na kolejne etapy edukacyjne lub w wyjątkowych sytuacjach na jeden rok szkolny.

Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie ważne do końca roku szkolnego, musisz wystąpić o nowe orzeczenie. Aktualne orzeczenie dołącz do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Zasada ta obowiązuje też w oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Kto potrzebuje nowego orzeczenia 

 • dziecko z „zerówki”, które ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na I etap edukacyjny, czyli klasy 1–3 szkoły podstawowej)
 • uczeń klasy 3 szkoły podstawowej, który ubiega się o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na II etap edukacyjny, czyli klasy 4–8 szkoły podstawowej)
 • uczeń klasy 8 szkoły podstawowej, który ubiega się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej specjalnej (orzeczenie na czas nauki w szkole ponadpodstawowej)
 • uczeń, którego orzeczenie traci ważność w roku szkolnym 2023/2024 i który ubiega się o przyjęcie do szkoły specjalnej.

 

Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia

Wniosek o wydanie orzeczenia rodzice lub opiekunowie prawni składają w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, zgłoś się do poradni, która jest rejonowa dla tej placówki. Informację, gdzie jest rejonowa poradnia, znajdziesz w przedszkolu lub szkole.

Jeśli Twoje dziecko w obecnym roku szkolnym nie chodzi do przedszkola ani szkoły zgłoś się do poradni w rejonie swojego miejsca zamieszkania.

Jeśli chcesz zapisać dziecko do szkoły specjalnej od 1 września 2024 r., wystąp o nowe orzeczenie.

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę znajdziesz na stronie miasta (edukacja.um.warszawa.pl).


 

Rada Rodziców rok szkolny 2023/24:
 
tato Frania-       grupa różowa
mama Ani-        grupa żółta
mama Stasia-        grupa niebieska
mama Mieszka-     grupa zielona

 

 

Familijne Spotkania Czytelnicze!
 
Zapraszamy do udziału w naszej akcji w przedszkolu. Zachęcamy wszystkich chętnych rodziców, dziadków, rodzeństwo, przyjaciół dzieci  do czytania w naszym przedszkolu. Czytane utwory, bajki, baśnie, opowiadania są przynoszone przez dzieci z domu albo pochodzą z naszego kącika czytelniczego w sali przedszkolnej lub 
z biblioteki przedszkolnej. 
 
Dzień i godzinę dostosujemy do Państwa możliwości. Więcej informacji u nauczycieli grup.
 
Serdecznie Zapraszamy 
 
 
 

 

Szanowni Państwo!
 
W ramach współpracy Młodzieżowego Domu Kultury Mokotów oraz Przedszkola Specjalnego  nr 393,  od  czwartku 21 września od godz. 10.00 rozpoczną się bezpłatne, cotygodniowe zajęcia dodatkowe rozwijające dla dzieci z grup Żółtej, Zielonej, Niebieskiej i Różowej.
 
Proponujemy zajęcia tworzenia z gliny. Praca w glinie pobudza wyobraźnię, pomaga rozwijać uzdolnienia plastyczne, może prowadzić do rozbudzenia konkretnych, pozytywnych zainteresowań a także kształtuje poczucie estetyki, wspiera poczucie sprawczości. Ponadto, w trakcie pracy realizowanych jest wiele zadań służących rozwijaniu sprawności manualnej, orientacji przestrzennej, koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo – ruchowej (ugniatanie, uklepywanie i napełnianie naczyń masami, formowanie kulek, wałeczków, wałkowanie mas wałkiem, wykrawanie za pomocą foremek i narzędzi, wypełnianie konturów masami). 
Dzieci będą tworzyć dekoracyjne wyroby ceramiczne (z masy do modelowania, tzw. gliny samoutwardzalnej oraz gliny naturalnej), które będą prezentowane na wystawach oraz wydarzeniach okolicznościowych organizowanych przez przedszkole.
Na zajęciach oprócz zabawy z gliną, dużą rolę będą pełnić elementy ze świata przyrody. Dzieci podczas dekorowania ceramiki będą inspirowane kształtami z natury – aby odwzorowywać roślinne motywy w glinie, a także poprzez odciski liści, kwiatów, traw oraz muszli. Zajęcia będą zgodne tematycznie z zajęciami dydaktycznymi w grupach rozwojowych, przyporządkowanymi porom roku i cykliczności zmian w przyrodzie.
Zajęcia odbywać się będą w stałej strukturze, zawsze dostosowywane do możliwości psychoruchowych oraz kondycji dzieci w danym dniu. Czas trwania ok pół godziny, od godz. 10.00, kolejno w poszczególnych grupach. Prowadzić będzie oddelegowana nauczycielka – instruktorka MDK (mgr Renata Czech Błońska – instruktor Klubu Młodego Archeologa, arteterapeuta). Materiały i narzędzia zapewnia MDK a także PS 393. W razie potrzeby będziemy prosili o dodatkowe ubrania do przebrania dziecka.
Pozostaje jeden wymóg formalny – aby zajęcia mogły być bezpłatne organ prowadzący – Dzielnica Mokotów Miasta st. Warszawy - wymaga zapisu każdego uczestnika w systemie rekrutacji do placówek pozaszkolnych m. st. Warszawa: Pozaszkolne (pzo.edu.pl)
 
Do zapisu niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, nr pesel i adresu zamieszkania dziecka oraz imienia i nazwiska opiekuna/opiekunów i danych kontaktowych – nr tel. i mail :
Po utworzeniu konta i zalogowaniu w systemie należy w zakładce WYBÓR PLACÓWKI wybrać kolejno: DZIELNICA - Mokotów; PLACÓWKA - Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów; GRUPA REKRUTACYJNA – Zajęcia grupowe dla PS 393 i dalej postępować wg wskazówek.

 

 

GODZINY DOSTĘPNOŚCI:

 

W czasie tej godziny, zwanej powszechnie godziną dostępności, nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców.

 

Agnieszka Jarosz                              - poniedziałek 12.3013.00 i czwartek 12.30-13.00

Sabina Makowska                             - wtorek 11.00-12.00

Magdalena Zbańska                          - poniedziałek 8.30- 9.00 i wtorek 8.30- 9.00

Joanna Jakóbowska-Ugonabo        - środa 8.30-9.00 i czwartek 8.30- 9.00

Magdalena Sykut                               - piątek 8.00- 9.00

Olga Kuligowska                               - poniedziałek 13.00-13.30 i wtorek 13.00-13.30

Klaudia Wilga                                    - czwartek 7.30-8.30

Agnieszka Przybylska- Szumert      - wtorek 13.00-13.30 i piątek 13.00- 13.30

Maria Nowicka                                  - wtorek 9.00-9.30, czwartek 9.00-9.30

Anna Rustecka                                  - wtorek 9.00-9.30, środa 9.00-9.30

Joanna Sobolewska                          - poniedziałek 11.30-12.30

Katarzyna Krasowska                       - nb- zwolnienie

p. Dyrektor                                        - poniedziałek 9.00- 10.00


 
 
Organizacja pracy w roku szkolnym 2023/24
 
Grupa różowa:       Franiszek Z.
                        Yanxi W.
                        Magdalena W.
                        Remigiusz G.
                        Vanessa K.
 
nauczyciel:               Agnieszka Jarosz
                            Joanna Sobolewska
pomoc nauczyciela:  Małgorzata Zdunek
woźna oddziałowa:   Krystyna Kawka
 
 
 
Grupa niebieska:        Stanisław B.
                       Pola B.
                      Natan K.
                       Adam N.
                      Mykhailo S.
 
nauczyciel:                Sabina Makowska
                           Magdalena Sykut
pomoc nauczyciela:  Małgorzata Góral
woźna oddziałowa:   Marzena Szwejkowska
 
 
 
Grupa żółta:          Maria K.
                     Oliwia B.
                       Anna K.
                       Liliana B.
 
nauczyciel:               Joanna Jakóbowska- Ugonabo
                         Olga Kuligowska
pomoc nauczyciela:  Anna Machnik
woźna oddziałowa:     Alina Olszewska
 
 
 
Grupa zielona:         Piotr K.
                       Bozhena D.
                       Filip Ch. 
                       Mieszko R.
 
nauczyciel:                  Magdalena Zbańska
pomoc nauczyciela:   Marzena Woźnica
woźna oddziałowa:     Wakat
 

 

WYKAZ ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/24
 
REHABILITACJA RUCHOWA Z ELEMENTAMI SI:
p. Hania: Vanessa, Magda, Pola, Stanisław, Myhailo, Maria, Oliwia, Mieszko, Bozhena
p. Ania: Yanxi, Franek, Remek, Natan, Adam, Anna, Linianna, Piotr, Dawid
 
TERAPIA LOGOPEDYCZNA:
p. Agnieszka: Vanessa, Franek, Magda, Natan, Adam, Maria, Anna, Lilianna. Oliwia, Mieszko
p. Klaudia: Yanxi, Remek, Pola, Stanisław, Mykhailo, Piotr, Dawid, Bozhena
 
TERAPIA PEDAGOGICZNA:
p. Agnieszka: Yanxi, Franek, Magda, Maria, Anna, Liliana, Oliwia, Bozhena
 
TERAPIA PSYCHOLIGICZNA:
p. Katarzyna: wszystkie dzieci
 
Na prośbę rodziców będą odbywać się zajęcia otwarte ze specjalistami raz w semestrze
(po wcześniejszym umówieniu terminu ze specjalistami)
 
Zajęcia otwarte dla rodziców w grupach planowane są przed świętami Bożego Narodzenia (warsztaty) Termin zostanie wyznaczony w listopadzie.
 

 
 
Informujemy, iż od 01.09.2023 r. do naszego zespołu dołączyły Panie:
 
Klaudia Wilga- logopeda
Magdalena Sykut- nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog.
Krystyna Kawka- woźna
Małgorzata Góral- pomoc nauczyciela
Jadwiga Pyszyńska- pomoc administracyjna
 
Serdecznie witamy w naszym zespole.
 
Z urlopów powróciły Panie:
Joanna Sobolewska- nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog.
Katarzyna Krasowska- psycholog
 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu ze wspólnego spotkania naszych przedszkolaków z dziećmi z zaprzyjaźnionej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano w ramach Miesiąca AAC. Podczas wspólnego świętowania dzieliliśmy się wiedzą oraz doświadczeniami z zakresu AAC.

Nasze wspólne imprezowanie rozpoczęliśmy od śpiewania uczestniczącego piosenki pokazanej przy pomocy Makatona „ Jadę, płynę, lecę”. Następnie było czytanie uczestniczące książki wykonanej specjalnie na potrzeby naszych dzieci pt. „ Krowa w dole”. Dzieci zaprezentowały całą treść przy pomocy inscenizacji. Dzięki uprzejmości Strażaków i Policjantów dzieci mogły się pochwalić prawdziwymi, oryginalnymi hełmami strażackimi i czapkami policyjnymi. Śmiechu było co niemiara. Potem dwie drużyny uczestniczyły w kalamburach. Na uwagę zasługuje współpraca i pomoc, jaką dzieci ze szkoły i nasze dzieci z przedszkola okazywały sobie wzajemnie. Na koniec wszystkie dzieci wykonały 2 wielkie serca, wypełnione uśmiechami, na pamiątkę naszego wspólnego spotkania. Każde serce powędrowało do swojej placówki. Oczywiście nie obyło się bez pysznego poczęstunku. Dzieci z grupy różowej i żółtej upiekły szarlotkę. To był długi, intensywny, pełen pozytywnych wrażeń i dobrych emocji dzień AAC. Nasze dzieci przy pomocy gestów Makatona, symboli PCS, komunikatorów typu Big Mack, Step-by Step, Go Talk pokazały swój głos, który został usłyszany przez naszych gości ze szkoły. Dziękujemy Wam za wspólną zabawę i miejmy nadzieję do zobaczenia za rok.

https://youtu.be/DPv-JKmZj_s

Informujemy o możliwości skorzystania przez dzieci i młodzież w wieku (6-19 lat), ich rodziców oraz opiekunów prawnych z bezpłatnych konsultacji indywidualnych z psychologiem lub psychoterapeutą. 

Konsultacje są przeznaczone dla osób zamieszkujących lub uczących się na terenie Mokotowa. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu tel.: 573 489 341. 

Informujemy, że nie prowadzimy terapii w ramach programu. 

Działanie jest prowadzone w ramach projektu "Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży" i jest finansowane z Budżetu Obywatelskiego.  Informacje o działaniu można znaleźć na naszych stronach:

https://stowarzyszenie-integracja.pl/nasze-dzialania/nie-jestes-sam-pierwsza-pomoc-psychologiczna-i-psychoterapeutyczna#nie-jestes-sam-edycja-ii-2023-rok

https://www.facebook.com/StowarzyszenieIntegracja

 

Informację dotyczącą dyżuru wakacyjnego przedszkoli specjalnych znajdą Państwo pod adresem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/dyzury-przedszkoli-specjalnych

 

Drodzy Rodzice

Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2022 r. przepisem art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczyciel jest zobowiązany do dostępności w przedszkolu w wymiarze: jednej godziny tygodniowo – jeżeli jest zatrudniony w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

W czasie tej godziny, zwanej powszechnie godziną dostępności, nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców.

Nasi nauczyciele będą do Państwa dyspozycji w dniach:

Agnieszka Jarosz - wtorek 8.30- 9.00, poniedziałek 8.30- 9.00

Sabina Makowska - środa 8.00- 9.00

Magdalena Zbańska - wtorek 8.30- 9.00, środa 8.30- 9.00

Joanna Jakóbowska-Ugonabo - poniedziałek 8.30- 9.00, piątek 8.30- 9.00

Aleksandra Kozak - poniedziałek 11.30- 12.30

Olga Kuligowska - poniedziałek 8.30- 9.00, wtorek 8.30- 9.00

Katarzyna Rogozińska - poniedziałek 8.30- 9.30

Agnieszka Przybylska- Szumert - środa 8.00- 8.30, czwartek 8.00- 8.30

Maria Nowicka - środa 9.00- 9.30, piątek 9.00- 9.30

Anna Rustecka - wtorek 9.00- 9.30, czwartek 9.00- 9.30

Beata Łaskawska - wtorek 8.00- 9.00

 

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dotycząca orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do szkoły specjalnej mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie posiadający aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (orzeczenia wydawane są na etapy edukacyjne lub w wyjątkowych sytuacjach na jeden rok szkolny). Wydanie nowego orzeczenia jest konieczne, jeśli obecne jest ważne do końca bieżącego roku szkolnego, a rodzice wnioskują o przyjęcie dziecka do szkoły specjalnej od 1 września 2023 r. Aktualne orzeczenie należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Zasada ta obowiązuje też w oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Kto powinien mieć wydane nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

• dzieci z „zerówek” ubiegające się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na I etap edukacyjny tj. klasy 1-3 szkoły podstawowej)

 • uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na II etap edukacyjny, tj. klasy 4-8 szkoły podstawowej)

• uczniowie klas 8 szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej specjalnej (orzeczenie na czas nauki w szkole ponadpodstawowej)

• uczniowie, których orzeczenia tracą ważność w roku szkolnym 2022/2023 i którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły specjalnej.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia:

Wnioski o wydanie orzeczeń składają rodzice/opiekunowie prawni w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Rodzice dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół powinni zgłosić się do poradni, zgodnie z rejonem przedszkola lub szkoły (informacja o rejonowej poradni dostępna jest w przedszkolu lub szkole). Rodzice dzieci i uczniów, którzy w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły zgłaszają się do poradni, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Kiedy wystąpić o nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli rodzice planują kształcenie dziecka w szkole specjalnej od 1 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów kandydatów do szkół specjalnych rozpocznie się w lutym 2023 r., dlatego wniosek o wydanie nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć jak najszybciej. Termin na wydanie orzeczenia przez poradnię wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę:

 https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wykaz-publicznych-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-w-warszawie

 

 

Od 01.11.2022 roku do naszego zespołu dołączyła Pani Katarzyna Rogozińska- logopeda, terapeuta AAC.

Serdecnie witamy w naszym gronie.

 

Rozporządzenia dotyczące epidemii

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 

Apel Policji

Informuję, że w Dzienniku Ustaw w dniu 31-03-2020 r. pod poz. 566 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31-03-2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 
 
Informuję,że ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej:
 
                                    
 
Informuję ,że w Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii:
 
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 marca 2020 r.
Poz. 522
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 24 marca 2020 r.
 
 Maria Kuźniewska-Zdrojowy
 
 
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych dzieci przetwarzanych w Przedszkolu Specjalnym  Nr 393 , z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 97  - zwaną dalej Placówką, jest  Dyrektor tej Placówki-Maria Kuźniewska-Zdrojowy
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Placówce jest Pan Dariusz Lewandowski,      adres e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) przetwarzane będą w celu:

wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych Placówki określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, 1000 i 1290), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2198, 2203 i 2361) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 3 niniejszego dokumentu odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, dziecka lub dzieci, osób trzecich będą:  administrator danych osobowych, pracownicy Placówki, organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty zewnętrzne realizujące na rzecz Placówki zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy Placówki, opieki i wychowania z zachowaniem zapisów   przytoczonego na wstępie RODO oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu / nauki dziecka w Placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie wynikającym z postanowień art. 15÷18 oraz 20÷21 RODO.
 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - art. 7 ust. 3 RODO.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Placówce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Placówki.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 
Drodzy Rodzice,
 
poniżej link do strony Kuratorium Oświaty w Warszawie, na której został zamieszczony plik do pobrania z wersją elektroniczną Informatora.
 
 
 
 
Dyżur wakacyjny
 
Dyżury wakacyjne warszawskich przedszkoli samorządowych i przedszkoli specjalnych lipiec i sierpień 2020 - strona Biuro Edukacji m.st.Warszawy
 
 
 
 
 

--

Beata Łaskawska

Dyrektor

Przedszkole Specjalne nr 393

ul. Puławska 97

02-595 Warszawa

tel. 22 646 50 16

 

Od: ps393
Wysłane: środa, 29 listopada 2023 08:53
Do: Joanna S <sobolewskajoan@gmail.com>
Temat: Spotkanie Wigilijne
 
 
Pani Joanno proszę dodać na stronie w zakładce dla rodziców:
 
Szanowni Rodzice
 
Serdecznie zapraszamy Państwa na zajęcia otwarte pt.  "Spotkanie Wigilijne". 
Zajęcia mają charakter warsztatowy- będziemy wspólnie przygotowywać ozdoby świąteczne.
 
Terminy naszych zajęć: 
 
Grupa zielona-    18.12.2023    godz. 10.30
Grupa niebieska-  19.12.2023    godz. 10.00
Grupa różowa-    20.12.2023      godz. 10.30
Grupa żółta-      21.12.2023      godz. 11.00

 

Kontakt

Przedszkole Specjalne
nr 393 w Warszawie

ul. Puławska 97
02-595 Warszawa

tel.: (22) 646 50 16

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.