budynek
7
2,2
4,1
3.2
5
DSC_0067 (2)
6
DSC_0101 (3)
DSC_0009 (2)
11
8
9
10

ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
Tel.: (22) 646 50 16
Tel./Fax: (22) 845 05 77
ps393@eduwarszawa.pl

Aktualności

Czytanie na dywanie...
9 maja 2024

W kwietniu w ramach naszej przedszkolej akcji "Czytanie na dywanie" odwiedzili nas rodzice: grupę różową Tata Franka, a grupę ...

"Dzień Ziemi" w ...
9 maja 2024

W kwietniu, w naszym przedszkolu, obchodziliśmy Dzień Ziemi. Wybraliśmy się do parku, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach ...

Linki

 

"Cztery pory roku w świecie muzyki"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA realizowana w roku szkolnym 2023/2024

 

„Cztery pory roku w świecie muzyki”

 

Muzyka jest potężną siłą psychiczną .

Ważne, jest aby (...) odczuwać muzykę,

 przyjmować ją wewnętrznie,

łączyć się z nią duszą i ciałem,

słuchać jej nie tylko uszami,

lecz całą swoją istotą.

 

Emil Jaques-Dalcroze

 

WSTĘP

            Od dawna wiadomo, że obcowanie z muzyką ma działanie  terapeutyczne. Wpływa ona  na osobowość człowieka, uwrażliwia na problemy własne oraz innych.  Elementy muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną wpływają pozytywnie na jego  rozwój psychoruchowy. Dobrze zaplanowane zajęcia sprzyjają otwarciu się dziecka na terapeutę, nauczyciela, tworzą niepowtarzalną atmosferę. Zadania, które wcześniej wydawały się trudne i nieciekawe stają się dla dziecka atrakcyjne, chętnie wchodzi ono w proponowane aktywności. Zajęcia takie aktywizują, rozwijają zdolności poznawcze oraz motoryczne dzieci. Dla dzieci niemówiących są szansą na wyrażenie się poprzez gest i ruch oraz dźwięk instrumentów.  

            Muzykoterapia receptywna koncentruje się na słuchaniu różnego rodzaju muzyki. Dzięki tej formie możemy wprowadzić dziecko w stan relaksu i rozluźnienia, co za tym idzie poprawić jego nastrój i uwolnić z nagromadzonych napięć emocjonalnych  i fizycznych.

            Muzykoterapia aktywna to cały wachlarz  działań do wykorzystania z wychowankiem. Wspólne muzykowanie i różnego rodzaju improwizacje rozwijają wyobraźnię dziecka, dają szanse na odreagowanie, ekspresję własną, wyrażanie się poprzez twórcze działania.

             Wspólne pokazywanie i śpiewanie prostych  rymowanek wydłuża koncentrację, wspiera rozwój mowy werbalnej oraz naukę korzystania z alternatywnych metod komunikacji AAC.

            Zajęcia ruchowe przy różnego rodzaju muzyce pozwalają wyzwolić napięcia,  sprawiają, że dziecko usprawnia koordynację słuchowo- ruchową. Dzieci w trakcie tych ćwiczeń mają za zadanie reagować na polecenia nauczyciela oraz na muzykę (dźwięki wysokie i niskie,  rożne tempo i dynamika, pauza).

            Obcowanie z żywą muzyką  daje szansę dzieciom na kontakt ze światem sztuki. Dodatkowo pozwala na zagranie i zaśpiewanie utworów w tempie dostosowanym do dzieci z niepełnosprawnościami.

To wszystko sprawia, że zajęcia z elementami muzykoterapii  w przedszkolu wpływają pozytywnie na wielostronny rozwój dzieci z niepełnosprawnościami a dodatkowo  podnoszą  jakość pracy pedagogicznej w przedszkolu.

 

TYTUŁ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: Cztery pory roku w świecie muzyki

AUTOR INNOWACJI: mgr Olga Kuligowska

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA : mgr Agnieszka Przybylska-  Szumert

TYP INNOWACJI: Innowacja pedagogiczna

MIEJSCE REALIZACJI: Przedszkole Specjalne nr 393 w Warszawie

ZASIĘG: Innowacją pedagogiczną będą objęte dzieci z grupy Żółtej

CZAS REALIZACJI: od X.2023r. do VI.2024r.

 

OPIS I SPOSÓB REALIZOWANIA INNOWACJI

            Głównym założeniem  tej innowacji jest wprowadzenie elementów muzykoterapii   do zajęć w przedszkolu. Dodatkowo stworzenie i wprowadzenie nowatorskiego śpiewnika AAC do zajęć, tak by dzieci niemówiące miały możliwość wzięcia aktywnego udziału w zajęciach muzycznych. Śpiewniki to popularne piosenki dziecięce takie „Była sobie żabka mała”,  „Stary niedźwiedź mocno śpi”,

            Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu i będą tematycznie nawiązywać do aktualnej pory roku, jej przejawów w przyrodzie  i świecie człowieka.

            Raz w miesiącu na zajęcia będziemy spotykać się z grupą Żółtą. Zajęcia będą odbywały się w stałej strukturze.

Powitanie

Zajęcia rozpoczną się wspólnym powitaniem  piosenką graną na ukulele.

Część wstępna

 Nauczyciel zaprasza dzieci do Świata Muzyki śpiewając i grając im  piosenki. Przykładem jest piosenka. „Karuzela”, zaprasza ona  do kręgu i tańca w nim, piosenka „Jedzie pociąg”zachęca do wspólnego tańca wężykiem.

Kiedy dzieci dotrą do Krainy Muzyki nauczyciel zaprasza do doświadczeń wielozmysłowych. Dzieci siadają w kręgu, nauczyciel wita  każde dzieckoindywidualnie. Dzieci mogą wybrać sbie instrument na którym chcą się przywitać.

Część  odreagowująca i porządkowa

Następnie rozpoczyna się część, w której występują takie elementy jak: zabawa z chustą Klanza

(na chuście powiewają  np. jesienne liście a zimą balony w kolorze białym i niebieskim). Dzieci uważnie słuchają  instrukcji nauczyciela, wykonują polecenia w  rytm muzyki lub kiedy zapadnie cisza. W tej części dzieci podskakują, klaszczą, biegają, jeżdżą na wózkach, wyrażą swoją ekspresję poprzez różnego rodzaju ruch. Reagują na polecenia zadawane im przez osobę prowadzącą.

Tworzymy muzykę

Nauczyciel zaprasza do wspólnego muzykowania z wykorzystaniem instrumentarium C. Orffa lub instrumentów wykonanych wspólnie. Ta część wymaga od dzieci koncentracji na zadaniu i pełnego zaangażowania. W tej części dzieci mogą się uczyć prostych piosenek, rymowanek popartych gestem. Wykorzystywany jest tutaj również nowatorski śpiewnik AAC. 

Wyciszenie

Następny etap to nauka relaksacji przy muzyce granej na żywo lub przy wybranych utworach muzyki poważnej.

Zakończenie

Dzieci powoli podnoszą się z pozycji relaksacyjnej. Towarzyszy temu spokój i przeciąganie. Nauczyciel zaprasza by usiąść ponownie w kręgu. Dzieci żegnają Krainę Muzyki piosenką i gestem.

Całe zajęcia przepełnione są swobodą twórczą. 

 

Zajęcia zawsze są dostosowywane  do możliwości psychoruchowych oraz kondycji  dzieci w danym dniu.

 

GŁÓWNY CEL INNOWACJI

 • Wpieranie dzieci we wszechstronnym rozwoju  poprzez wprowadzanie nowych metod terapeutycznych w grupie przedszkolnej.

 

CELE OGÓLNE

 • Rozwijanie ekspresji twórczej
 • Uwrażliwianie dzieci na sztukę muzyczną i plastyczną
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci
 • Obniżanie napięcia psychofizycznego i emocjonalnego
 • Doświadczanie bodźców sensorycznych
 • Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa
 • Wspieranie i doskonalenie  komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej
 • Wzmacnianie wiary w siebie i własne siły
 • Dostarczanie przyjemności i radości z muzykowania
 • Motywowanie do współdziałania z innymi
 • Stymulowanie  koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

 

METODY:

 • Elementy muzykoterapii receptywnej i aktywnej
 • Muzykowanie z wykorzystaniem metod  AAC oraz instrumentarium C. Orffa
 • Śpiewnik AAC
 • Bajki muzyczne
 • Piosenki sensoryczne
 •  Improwizacje Muzyczne
 • Elementy Mobilnej Rekreacji Muzycznej
 • Aktywne słuchanie muzyki wg koncepcji Batii Strauss
 • Zabawy z chustą Klanza
 • Spotkania z żywą muzyką
 • Elementy Porannego Kręgu

 

FORMY :

 • Indywidualna
 • Zespołowa
 • Grupowa

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 Ukulele, Instrumentarium C. Orffa, misy dźwiękowe, fujarki beskidzkie, dzwonki Koshi, kalimba, tank drum i inne instrumenty, CD radio, chustki tiulowe w różnych kolorach, chusta Klanza, materiał przyrodniczy,  śpiewniki AAC, olejki zapachowe i do masażu, komunikatory AAC.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

TEMAT ZAJĘĆ TERMIN ZAJĘĆ CZAS ZAJĘĆ
Kolory jesieni październik 45 minut
"Stary dziedźwiedź mocno śpi" litopad 45 minut
Zima, zima, zima styczeń 45 minut
Balowy karnawał luty 45 minut
Wiosenne nutki marzec 45 minut
Zielono nam kwiecień 45 minut
Pachnąca łąka maj 45 minut
Letnie muzykowanie czerwiec 45 min

 

 

 
 

 

 

Innowacja Pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2022/2023. 

Poniżej zamieszczamy opis oraz relację z zajęć innowacyjnych.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

Cztery pory roku w świecie muzyki”

 

Muzyka jest potężną siłą psychiczną .

Ważne, jest aby (...) odczuwać muzykę,

przyjmować ją wewnętrznie,

łączyć się z nią duszą i ciałem,

słuchać jej nie tylko uszami,

lecz całą swoją istotą.

Emil Jaques-Dalcroze

 

WSTĘP

   Od dawna wiadomo, że obcowanie z muzyką ma działanie terapeutyczne. Wpływa ona na osobowość człowieka, uwrażliwia na problemy własne oraz innych. Elementy muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną wpływają pozytywnie na jego rozwój psychoruchowy. Dobrze zaplanowane zajęcia sprzyjają otwarciu się dziecka na terapeutę, nauczyciela, tworzą niepowtarzalną atmosferę. Zadania, które wcześniej wydawały się trudne i nieciekawe stają się dla dziecka atrakcyjne, chętnie wchodzi ono w proponowane aktywności. Zajęcia takie aktywizują, rozwijają zdolności poznawcze oraz motoryczne dzieci. Dla dzieci niemówiących są szansą na wyrażenie się poprzez gest i ruch oraz dźwięk instrumentów.

Muzykoterapia receptywna koncentruje się na słuchaniu różnego rodzaju muzyki. Dzięki tej formie możemy wprowadzić dziecko w stan relaksu i rozluźnienia, co za tym idzie poprawić jego nastrój i uwolnić z nagromadzonych napięć emocjonalnych i fizycznych.

Muzykoterapia aktywna to cały wachlarz działań do wykorzystania z wychowankiem. Wspólne muzykowanie i różnego rodzaju improwizacje rozwijają wyobraźnię dziecka, dają szanse na odreagowanie, ekspresję własną, wyrażanie się poprzez twórcze działania.

Wspólne pokazywanie i śpiewanie prostych piosenek i rymowanek z pomocą śpiewników AAC wydłuża koncentrację, wspiera rozwój mowy werbalnej oraz uczy korzystania z alternatywnych metod komunikacji AAC.

Zajęcia ruchowe przy różnego rodzaju muzyce pozwalają wyzwolić napięcia, sprawiają,

że dziecko usprawnia koordynację słuchowo- ruchową. Dzieci w trakcie tych ćwiczeń mają za zadanie reagować na polecenia nauczyciela oraz na muzykę (dźwięki wysokie i niskie, rożne tempo i dynamika, pauza).

Obcowanie z żywą muzyką daje szansę dzieciom na kontakt ze światem sztuki. Dodatkowo pozwala na zagranie i zaśpiewanie utworów w tempie dostosowanym do dzieci z niepełnosprawnościami.

To wszystko sprawia, że zajęcia z elementami muzykoterapii w przedszkolu podnoszą jakość pracy pedagogicznej i wpływają pozytywnie na wielostronny rozwój dzieci z niepełnosprawnościami.

TYTUŁ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: Cztery pory roku w świecie muzyki

AUTOR INNOWACJI: mgr Olga Kuligowska

OSOBY WSPÓŁORGANIZUJĄCE: nauczyciel z grupy Niebieskiej- mgr Aleksandra Kozak

TYP INNOWACJI: Innowacja pedagogiczna

MIEJSCE REALIZACJI: Przedszkole Specjalne nr 393 w Warszawie

ZASIĘG: Innowacją pedagogiczną były objęte dzieci z grupy Różowej oraz Niebieskiej

CZAS REALIZACJI: od 01. X.2022r. do 15.VI.2023r.

OPIS I SPOSÓB REALIZOWANIA INNOWACJI

Głównym założeniem tej innowacji było wprowadzenie elementów muzykoterapii do zajęć w przedszkolu. Dodatkowo stworzenie i wprowadzenie nowatorskiego śpiewnika AAC do zajęć, tak by dzieci niemówiące miały możliwość wzięcia aktywnego udziału w zajęciach muzycznych. Śpiewniki zawierały popularne piosenki dziecięce takie jak „Była sobie żabka mała”, „Stary niedźwiedź mocno śpi” itp.

Zajęcia odbywały się cyklicznie ( mniej więcej raz w miesiącu) i tematycznie nawiązywały do aktualnej pory roku, jej przejawów w przyrodzie i świecie człowieka. Zajęcia były prowadzone w dwóch starszych grupach, w gr. Niebieskiej oraz Różowej.

Zajęcia odbywały się w stałej strukturze i były zawsze dostosowywane do możliwości psychoruchowych oraz kondycji dzieci w danym dniu.

GŁÓWNY CEL INNOWACJI

 • Wpieranie dzieci we wszechstronnym rozwoju poprzez wprowadzanie nowych metod terapeutycznych w grupie przedszkolnej.

 • Wprowadzenie dzieci w świat różnorodnej muzyki.

CELE OGÓLNE

 • Rozwijanie ekspresji twórczej

 • Uwrażliwianie dzieci na sztukę muzyczną i plastyczną

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci

 • Obniżanie napięcia psychofizycznego i emocjonalnego

 • Doświadczanie bodźców sensorycznych

 • Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa

 • Wspieranie i doskonalenie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej

 • Wzmacnianie wiary w siebie i własne siły

 • Dawanie poczucia sprawstwa i możliwości bycia twórcą muzyki

 • Dostarczanie przyjemności i radości z muzykowania

 • Motywowanie do współdziałania z innymi

 • Stymulowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

METODY:

 • Elementy muzykoterapii receptywnej i aktywnej

 • Elementy Muzykoterapii Integralnej

 • Muzykowanie z wykorzystaniem metod AAC oraz instrumentarium C. Orffa

 • Śpiewnik AAC

 • Improwizacje Muzyczne

 • Elementy Mobilnej Rekreacji Muzycznej

 • Aktywne słuchanie muzyki wg koncepcji Batii Strauss

 • Zabawy z chustą Klanza innymi chustami

 • Spotkania z żywą muzyką

 • Elementy Porannego Kręgu

 • Bajki muzyczne

 • Piosenki paluszkowe

 • Muzykoterapia sensoryczna

 • Masaże

 • Relaksacja

FORMY :

 • Indywidualna

 • Zespołowa

 • Grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Ukulele, klarnet, misy dźwiękowe, flety ludowe, dzwonki Koshi, kalimba, yembe, Tank drum i inne instrumenty o charakterze etnicznym. Instrumentarium C. Orffa, CD radio, chustki tiulowe w różnych kolorach, chusta Klanza, chusta biała, folia malarska, balony, materiał przyrodniczy, kominek zapachowy, śpiewnik AAC, olejki zapachowe i do masażu, komunikatory AAC. Miski z materiałem sensorycznym ( kasza, ryż, inne) itd.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

TEMAT ZAJĘĆ

TERMIN ZAJĘĆ

CZAS ZAJĘĆ

 

Kolory jesieni

październik

 

 

 

 

45 minut

"Stary niedźwiedź mocno śpi"

listopad

Zima, zima, zima

styczeń

Karnawał na wesoło

luty

Wiosenne nutki

marzec

Zielono nam

kwiecień

Pachnąca łąka

maj

Letnie muzykowanie

czerwiec

 

 

 

Kontakt

Przedszkole Specjalne
nr 393 w Warszawie

ul. Puławska 97
02-595 Warszawa

tel.: (22) 646 50 16

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.